PodobnÄ› jako vÅ¡e ostatní, i peníze prochází zmÄ›nami. StaÄí si jen vzpomenout, jak vypadaly bankovky kdysi a jak vypadají teÄ. MÄ›ní se také to, co používáme. Jdeme vstříc stále vÄ›tším Äíslům, jak ukazuje například fakt, že již nepoužíváme haléře. To může udivit zvláštÄ› starší generaci. OvÅ¡em je pravdou, že pro to byly velmi dobré důvody.

 

různé druhy mincí

 

Tím hlavním a nejdůležitÄ›jším byla bezesporu inflace. Ta znamená mimo jiné růst cen. Brzy pak nastala doba, kdy neexistovala žádná vÄ›c, která by stála ménÄ› než korunu. K tomu můžeme pÅ™idat i snahu prodejců vydÄ›lat tím způsobem, že prakticky veÅ¡keré ceny konÄily .99 haléřů. Bylo tedy již zbyteÄné je používat a znamenalo to naopak zátěž pro ekonomiku.

 

Znamená to tedy, že se s nimi již nesetkáme? Ve fyzické podobÄ› nikoliv, neznamená to vÅ¡ak, že by zmizely kompletnÄ›. Abychom si to ověřili, staÄí se podívat na kteroukoliv cenovku. I dnes Äasto konÄí stejnÄ› jako dřív, na 99 haléřích.

 

inflace snižuje hodnotu peněz

 

Z marketingového hlediska je to dobrý tah, neboť se cena v naší mysli jeví nižší. Avšak otázka vyvstane, když dojde na placení. Jak máme zaplatit, když haléře ve fyzické podobě už neexistují? V tomto případě máme dvě možnosti.

 

Pokud platíme hotovÄ›, bude cena koneÄná cena zaokrouhlena smÄ›rem nahoru. Získáme tak Äástku, kterou můžeme fyzicky uhradit. A pokud platíme kartou, pak v tom není takový problém – v bance se dá poÄítat i s haléři, takže žádné zaokrouhlování není potÅ™eba.

 

Neznamená to tedy, že by se mÄ›ly haléře vrátit? Nikoliv. Dnes jsme se posunuli již tak daleko, že by jejich výroba byla zbyteÄnou zátěží pro naÅ¡i ekonomiku a stála by nakonec víc, než jaký bychom z nich mÄ›li užitek. StaÄí se proto spokojit s korunami. A vzhledem k tomu, že Äím dál více z nás platí pÅ™evážnÄ› kartou, to ve skuteÄnosti není ani problém. Ukazuje se tedy, že v souÄasné dobÄ› nakonec haléře nepotÅ™ebujeme.