Také jste tak posedlý módou jako já? Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že já mám módu straÅ¡nÄ› ráda. StraÅ¡nÄ› ráda se oblékám a hlavnÄ› mám ráda každý den úplnÄ› nÄ›co jiného. Neumím si pÅ™edstavit, že bych prostÄ› chodila každý den v tom stejném obleÄení jako nÄ›kteří lidé, které potkávám. Já jsem prostÄ› taková, že mám straÅ¡nÄ› ráda pořád nÄ›jakou zmÄ›nu. Nejsem zvyklá nosit to jedno a to samé obleÄení. PotÅ™ebuji zmÄ›nit triÄka, džíny, halenky, Å¡aty, boty a hlavnÄ› ráda chodím sladÄ›ná. Myslím si, že právÄ› ten, kdo chodí sladÄ›ný, tak je to úplnÄ› úžasné, protože je to vždycky taková zmÄ›na a je to prostÄ› víc takové sebevÄ›domé . A vlastnÄ› každý den se prostÄ› cítím troÅ¡ku jinak.
 
Žena
 
Necítím se pořád v tom samém obleÄení, ale prostÄ› cítím na sobÄ› troÅ¡ku nÄ›co jiného, protože když ÄlovÄ›k nechodí v tom samém, tak se prostÄ› cítí úplnÄ› jinak i vnitÅ™nÄ›. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k je potÅ™ebný, aby pro sebe nÄ›co udÄ›lal a aby o sebe dbal. Důležitá je hygiena, různé další potÅ™eby, prostÄ› každý den jiné obleÄení. Je prostÄ› potÅ™eba, aby ÄlovÄ›k o sebe dbal, obÄas zaÅ¡el na kosmetiku nebo ke kadeÅ™nici. ProstÄ› je potÅ™eba, aby se ÄlovÄ›k mÄ›nil, protože když se nebudeme mÄ›nit a budeme pořád stejní, tak z toho v životÄ› nic mít nebudeme. Je prostÄ› potÅ™eba, abychom nÄ›jak fungovali, abychom se zmÄ›nili a abychom ze sebe mÄ›li hlavnÄ› radost, protože radost je pro nás opravdu velice důležitá.
 
Notebook
 
Musíme být Å¡Å¥astní a spokojení se sebou. Když budeme se sebou spokojeni, půjde nám vÅ¡e od ruky a bude to mnohem, mnohem lepší a přínosnÄ›jší pro nás. Budeme se cítit mnohem více Å¡Å¥astnÄ›ji a spokojeni. Vždy je lepší pro sebe nÄ›co udÄ›lat, než Äekat až se nám bude chtít. I kdyby se nám nechtÄ›lo, tak prostÄ› musíme fungovat, protože když to udÄ›láme, tak se zaÄnou dít velké zázraky.  Takže honem, aÅ¥ si udÄ›láme koneÄnÄ› nÄ›co pořádného pro sebe. Nemyslíte si.