Znáte přísloví „Pozdě bycha honit“? Vztahuje se prakticky na jakoukoli lidskou činnost a uplatní se i pro situace, v souvislosti s elektroinstalací. V domácnostech, kde žijí jen bezdětní partneři nebo dospělí lidé v single a bez dětí, to bývá o to snazší, že odpadá starost o nezletilé osoby, které v důsledku využívání elektrických spotřebičů mohou způsobit i velmi závažné situace.

děti na pohovce se psem

Na co může přijít elektrikář v rámci pravidelné revize elektroinstalace?

Lampičky – mladší děti by měly mít v pokoji zaslepené zásuvky ochranným krytem, by je nelákalo do nich zasouvat tenké kovové předměty, ovšem starší děti již mohou bez problémů používat stolní lampičky a další podobné světelné zdroje. Děti ale bývají všetečné a mohou při hře lampičky poškodit, a to buď jejich kryt, žárovkovou objímku, nebo přívodní šňůru či kontaktní spoje. Revizní elektrikář dokáže odhalit tyto závady a ochránit tak vaše děti před úrazem nebo zamezit vzniku požáru.

kabely ze zdi

Prodlužovací přívody – příčinou neštěstí v domácnostech se mohou stát i volně ležící kabely prodlužovacích šňůr. Stačí je sevřít mezi zdivem a nábytkem, nebo na ně nedopatřením položit nohu od stolu či bočnici postele, a ta už se postará o obnažení izolace vodičů a případný zkrat. Opět tu může dojít k požáru nebo smrtelnému úrazu.

Domácí zvířata – mají vaše ratolesti doma křečky, morčata nebo králíka? Pak si možná uvědomíte, co dovedou tato roztomilá zvířátka svými řezáky přehryznout. Poradí si se suchou větvičkou, stejně jako s kabelem od počítačové myši nebo klávesnice, a zvládnou ohryzat i UTP (internetový) kabel. Mnohem horší je, když si začnou pochutnávat na přívodních šňůrách elektrických spotřebičů. Ty stačí jen nakousnout a o zbytek se již postará člověk, kdy za šňůru zatáhne, a ta v místě poškození odhalí ochrannou izolaci. Pak už stačí pouhý dotek rukou či bosým chodidlem, a je to.