O tom, že móda prostupuje prakticky celým naÅ¡im životem. Najdeme ji i tam, kde bychom to příliÅ¡ neÄekali. A jedním takovým místem jsou bezesporu také nejrůznÄ›jší média, jako jsou noviny Äi televize. AÄkoliv by se to na první pohled nemuselo zdát, je pravdou, že se jich to také týká. A vzhledem k tomu, jak moc na nich závisíme, co se zpráv týÄe, na nás mají pomÄ›rnÄ› velký vliv.

 

médií je mnoho druhů

 

Tím prvním, co zde podléhá módním trendům, je bezesporu typ zpráv, který je vysílán Äi prezentován. Ty pak závisí pÅ™edevším na tom, od Äeho se oÄekává nejvyšší sledovanost. Ta nejsledovanÄ›jší média tak mohou manipulovat s veÅ™ejným mínÄ›ním podle toho, jaké zprávy a jak odvysílají. Mohou tak v tomto případÄ› vytvářet módní trendy podle toho, jak se rozhodnou.

 

Zde vÅ¡ak nesmíme zapomínat, že zde působí nÄ›kolik televizních stanic, které mají pÅ™ibližnÄ› stejnou sledovanost a které si v podstatÄ› navzájem konkurují. Tato manipulace by tedy skuteÄnÄ› mohla dokonale fungovat jen v tom případÄ›, že by se vÅ¡echny dohodly na tom, co budou vysílat. A vzhledem k tomu, že nefungují jako telefonní operátoÅ™i, u nichž je taková dohoda možná, nebude takováto manipulace až tak úÄinná, jak by se mohlo zdát.

 

hromada Äasopisů

 

V tisku pak máme Älánky nejen podle zaměření, ale také podle toho, co je zrovna módní. Například v tÄ›ch ženských Äasopisech máme Älánky v podstatÄ› o tom samém – o hubnutí, o tom, jak vypadat lépe, kuchaÅ™ské recepty. Pokud vÅ¡ak nahlédneme do tÄ›ch, které se vydávaly například pÅ™ed dvaceti Äi padesáti lety, zjistíme, že jejich obsah je jiný, než u podobných Äasopisů najdeme dnes.

 

Ukazuje nám to, že i zde se trendy vyvíjí a nezůstávají statické. A vzhledem k tomu, že se tyto Äasopisy zabývají mimo jiné také módou, to platí v podstatÄ› dvojnásob. AvÅ¡ak aÅ¥ už koukáme na televizi Äi Äteme Äasopis, mÄ›li bychom mít na pamÄ›ti, že právÄ› tyto z velké Äásti módní trendy ve skuteÄnosti vytváří, a podle toho se k nim také chovat.