Chcete se vzdÄ›lávat? Chcete se bavit? Pak si to užijte také s VaÅ¡imi spolupracovníky. Firemní akce, v jejichž repertoáru je mimo možnosti zajiÅ¡tÄ›ní excelentního ubytování, stravování a dopravy zahrnuto také spousta netradiÄního programu, mají smysl pro rozvoj dovedností a schopností jednotlivých úÄastníků teambuildingu i pro budování pevného a stabilního zázemí komplexu Vaší firmy. Co si myslíte o horolezectví, potápÄ›ní, adrenalinových vodních sportech, boji o pÅ™ežití a spoustÄ› dalších projektů, můžete zjistit na adrese specializované spoleÄnosti, v jejíchž skladových zásobách projektů naleznete i to, co je nemožné.

PronajmÄ›te si na adrese naší spoleÄnosti zajímavé atrakce

Firemní akcena jeden den s možností pronájmu nejrůznÄ›jších sportovních atrakcí, k nimž patří nejen populární a hojnÄ› rozšířený paintball, zorbing, lukostÅ™elba, jízda na terénních ÄtyÅ™kolkách nebo kiting, ale také spoustu dalších adrenalinových zážitků si rezervujte na adrese specializované agentury. Ta Vám zajistí také nÄ›kolikadenní teambuilding s programem uÅ¡itým kvalifikovanÄ› a profesionálnÄ› přímo na VaÅ¡i míru.