Nákupy aneb je důležité dÄ›lat si radost a nezapomínat na to. Dlouho jsem žila tak, že jsem byla extrémní Å¡etřílek. VÅ¡echny peníze, které jsem si nÄ›jakým způsobem vydÄ›lala, nebo které mi dala rodina se hromadily na mém úÄtu a já je vlastnÄ› ani moc nevyužívala. Pořád jsem mÄ›la vizi Å¡etÅ™it si na „horší“ Äasy, kdyby se náhodou nÄ›co stalo, tak abych mÄ›la nÄ›jakou finanÄní rezervu. No jo. Jenže jsem pÅ™itom úplnÄ› zapomínala sama na sebe. ZapomnÄ›la jsem na to, jaké je to dÄ›lat si radost..ono to nemusí být ani žádná hmotná vÄ›c. StaÄí si koupit maliÄkost, kterou máte rádi. Takovým příkladem může být například vonná svíÄka s úžasnou rozmanitostí vůní (já nejvíce miluji ty vánoÄní skoÅ™icové svíÄky, jejichž vůnÄ› je fakt výrazná), miluju kvÄ›tiny.

nakupy

A nauÄila jsem se takovou vÄ›c, že si každý mÄ›síc koupím alespoň jednu a dÄ›lá mi na stole radost. Nedávno jsem si objednala nové obleÄení, protože to staré jsem už nechtÄ›la. ZaÄínalo mi být malé. A já jsem si uvÄ›domila, že se o sebe musím zaÄít troÅ¡ku více starat a dbát na svoje pocity. DÄ›lat si radost maliÄkostmi. Ono to má totiž hodnÄ› velký vliv na naÅ¡i psychiku a projeví se to na ní. A i taková blbost, jako nÄ›jaký kousek obleÄení, po kterém jste už dlouho pokukovali a nakonec jste si ho koupili, může udÄ›lat šílenou radost.

nakupy

MnÄ› nejvíce baví nakupovat obleÄení a Å¡minky. HlavnÄ› rtÄ›nky a taky tekuté rtÄ›nky. To je prostÄ› moje a nÄ›kdy ty nákupy nedokážu kontrolovat. Ale co. Život bychom si mÄ›li užívat plnými douÅ¡ky a ne Å™eÅ¡it každou korunu, to pak není život, ale pÅ™ežívání. Zkuste si obÄas udÄ›lat radost, koupit si nÄ›co hezkého, nebo si udÄ›lat radost nÄ›jakou maliÄkostí. Uvidíte, že vám to zvedne náladu minimálnÄ› o sto procent a budete se cítit lépe. A takové malé blbosti dokážou zapříÄinit to, že budete mít zpÄ›t zase váš úsmÄ›v na tváři a budete se cítit dobÅ™e.