Možná nevíte, o co pÅ™esnÄ› jde, e až to zjistíte, tak už to nebudete chtít s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností dÄ›lat jinak. KrabiÄkování jsem si totiž oblíbila už i já a to je co říct. PojÄme si říct, co vlastnÄ› krabiÄkování je, a hlavnÄ› i v Äem spoÄívá. Možná jste slovo krabiÄkování doteÄ neslyÅ¡eli. A možná vůbec netušíte, o co jde. Já sama za sebe vám jenom můžu říct, že krabiÄkování vám usnadní z velké Äásti vaÅ™ení a celkovÄ› i život. Každá žena, která má dÄ›ti, nebo tak, ráda vaří. A to ani ty dÄ›ti mít nemusí. Jenže i mnÄ› se Äasto stávalo, že jsem mÄ›la problém s tím vymýšlet na celý týden nová jídla. A neskuteÄnÄ› mÄ› to trápilo.

s

Hledala jsem spoustu Inspirace na internetu, ale vÄ›tÅ¡inou mi to nepomohlo a já už jsem byla z toho zoufalá. V Äem krabiÄkování má své kouzlo? Úspora Äasu – kdybyste si mÄ›li vybrat, jestli budete stát každý den u plotny anebo budete stát a vaÅ™it jenom jeden, nebo dva dny v týdnu, co by pro vás bylo lepší a pÅ™ijatelnÄ›jší? Já si myslím, že rozhodnÄ› ta druhá varianta. PÅ™ed tím, než jsem objevila krabiÄkování, jsem stála v kuchyni každý den a vaÅ™ila hodnÄ› dlouho. A zabralo mi to nÄ›kdy šílené množství Äasu, které jsem mohla vÄ›novat úplnÄ› nÄ›kam jinam. Zato teÄ jsem straÅ¡nÄ› ráda, že jsem krabiÄkování objevila.

s

Z každého dnu u plotny se stal jenom jeden den a vařím na tÅ™i až ÄtyÅ™i dny dopÅ™edu – obÄ›d, svaÄinu, snídanÄ› a veÄeÅ™e a po dobu tÄ›chto pár dnů je jím. A potom se už jednoduÅ¡e nemusím starat o to, co budu vaÅ™it, hledat inspiraci a marnÄ› si lámat hlavu s tím, co dneska mám uvaÅ™it. MÄ›li byste to zkusit taky. SamozÅ™ejmÄ› každý jsme jiný a nÄ›komu se tÅ™eba tento styl vaÅ™ení jídla nemusí líbit, ale to je v pohodÄ›. Kdybychom byli vÅ¡ichni stejní, byla by to nuda. Na krabiÄkování jsem pÅ™iÅ¡la díky internetu a s oblibou ráda říkám, že je to můj „gamechanger“. Tak to zkuste také a uvidíte!