Pokud se rozhodnete strávit víkend s menšími dÄ›tmi, urÄitÄ› neudÄ›láte chybu, když je vezmete do Laserr Labyrinth. Laserového bludiÅ¡tÄ›, která celou rodinu prozkouší v pozornosti, obratnosti a rychlosti. Kdy bÄ›hem deseti minut se musí pÅ™ekonat hustou síť paprsků a pÅ™itom sbírat body maÄkáním speciálních tlaÄítek. O které ovÅ¡em hráÄi mohou snadno pÅ™ijít, pokud se laserového paprsku dotknou. Tato mise je odmÄ›nÄ›na nejen poÄtem bodů, ale i délkou, potÅ™ebnou pro splnÄ›ní vÅ¡ech úkolů. Kdy každá vteÅ™ina je potÅ™ebná. Do hry se může zapojit jak skupina kamarádů, tak ji lze absolvovat jednotlivÄ› Äi s rodinnými přísluÅ¡níky. Výhodou je, že obtížnost se dá nastavit podle vÄ›ku hráÄů.

Zábavné odpoledne

S vÄ›tšími dÄ›tmi, ideálnÄ› od dvanácti let, jak je stanoveno v pravidlech hry PÅ™ežijete Apolalypsu? je možné vyrazit za zábavou. Dobrodružství, ve kterém se hráÄi snaží ji odvrátit, je možné v zábavním parku. Kde vzhledem k náplni hry, která se odehrává v budoucnosti, je potÅ™eba využít veÅ¡keré moderní technologie. Ale nejen je. Tato zábava navíc zdoláváním bludiÅ¡tÄ› protáhne celé tÄ›lo. ObzvláštÄ› na trampolínách, pÅ™ekážkových a opiÄích drahách. Protože toto se nakonec stane tím nejdůležitÄ›jším úkolem pÅ™i záchranÄ› svÄ›ta pÅ™ed zkázou. Do této hry je potÅ™eba vytvoÅ™it tým se ÄtyÅ™mi hráÄi, které je potÅ™ebné vybavit sportovním obleÄením a obuví. Herní vesty a telefony s aplikací jsou pÅ™ipraveny pÅ™i vstupu do herny.

Virtuální realita zábavnou cestou

AÅ¥ už se rozhodnete strávit se svými dÄ›tmi zábavné odpoledne plnÄ›ním Únikových her, které se oblíbily vÅ¡echny generace a ve které si vÅ¡ichni hráÄi procviÄí mozkové závity pÅ™i pokusu o únik ze zamÄeného pokoje. Nebo se stát přímou souÄástí Virtuální reality. Hry, která posouvá zážitky na úplnÄ› novou úroveň. AÅ¥ už fascinujícího vodního svÄ›ta. Kdy si zaplavete s velrybami. Nebo se utkáte se zombíky z minulosti. Vyrazit je možné i z naší planety do volného vesmíru. Nebo je možné si bezpeÄnÄ› zastřílet v Lasergame. Kdy si rodina užije nejvíce zábavy, pokud vytvoří dva týmy. RodiÄe versus dÄ›ti. Tato hra je postavena nejen na napÄ›tí, ale nutná je i dobÅ™e zvolená taktika.