Jen málokdo si to uvědomuje, avšak společenství vlastníků jednotek je právnická osoba jako každá jiná. To znamená, že má i své povinnosti. Mezi ně patří i účtování předpisu záloh SVJ. Zde se jedná o částky vybrané od jednotlivých vlastníků a vložené do fondu oprav. http://www.fullcom.cz/docs/003-2_02_03.pdf Tyto peníze jsou následně použity na dohodnuté účely.

Pro SVJ to však znamená, že musí na konci každého účetního období odeslat jejich vyúčtování. Právě z těchto vybraných částek totiž platí daně. Je tedy pochopitelné, že existují přísná pravidla, jak má být tento proces prováděn.

 v panelácích dnes fungují SVJ

V první řadě musí být jasně zaznamenán konečný stav pokladny na konci účetního období. Po uzávěrce se uzavře a částka, která v ní je, se spočítá a zaúčtuje podle příslušných zákonů. K tomu je pak potřeba přidat i veškeré pohyby, které se na daném účtu během daného období objevily.

To jednoduše znamená, že je nutné napsat, kolik bylo měsíčně přijato od vlastníků a kolik bylo vybráno. Zde je nutné také uvést, na jaký účel. K tomu je potřeba i přiložit číslo příslušného zápisu ze schůze, kde se daný výběr odhlasoval. Je totiž nutné zajistit, aby nedocházelo ke krádežím peněz, zvláště když dnes již v podstatě nejsou předávány fyzickou formou, nýbrž převodem na účet.

provádění účetnictví

I z tohoto důvodu je jasné, že by tuto práci měl zastávat kvalifikovaný účetní. Jistě, může se stát, že se někdo takový najde mezi vlastníky, avšak tato pravděpodobnost je skutečně minimální. Mnohem jistější proto je obrátit se na zavedenou účetní firmu, která za nás uzávěrku udělá.

Je sice pravdou, že to bude znamenat výdaje navíc – tyto služby bude nutné zaplatit, avšak výměnou za to získáme jistotu, že budeme mít účetnictví v pořádku. A vzhledem k tomu, jak jsou účetní podvody, byť i neúmyslné, trestány, se to rozhodně vyplatí. Mohla by totiž následovat velmi tučná pokuta, a tu by nejspíš nikdo hradit nechtěl.