Bez vody se, jak je známo, nedá žít. A tak není divu, že my lidé máme zařízené její zdroje, a že jsme si ji z důvodu pohodlnosti nechali zavést všude, kdy ji chceme používat. Ve většině nemovitostí už je dnes zavedený vodovod, a díky němu tak máme vodu vždy, kdy ji chceme, tam, kde ji chceme. A vodovod lze tedy považovat za důmyslnou soustavu, která nám prokazuje skvělé a nepostradatelné služby.

Ovšem takový vodovod může představovat i problém. A to nejen v případě, když jím přestane voda přitékat, ale i tehdy, když tento přestane těsnit. Protože pak z onoho potrubí vytéká voda i tam, kam by vytékat neměla, a tam, kde není žádoucí, by mohla nadělat i nemalé škody.

vedení vody

Jistě vám nemusím popisovat, co znamená taková nežádoucí vlhkost. Voda unikající z poškozeného vodovodního potrubí může vytopit všechny, kdo bydlí v nižších podlažích, tato může škodit zdivu a vytvářet optimální podmínky pro vznik hniloby či plísně. A nic z toho samozřejmě my lidé nechceme.

A abychom takovým nežádoucím únikům vody z nedokonalého potrubí zabránili nebo aspoň minimalizovali jejich negativní dopady, je třeba ono potrubí hlídat. Detekovat úniky vody a zajistit si co nejrychlejší opravy.

vodovodní trubky

U potrubí, ke kterému je snadný přístup, to nepředstavuje problém. Ale co když je toto třeba zazděné? Tam už poškozené místo na vlastní oči nevidíme. A když chceme takové poškození odhalit a odstranit ho, musíme obvykle odstranit hodně omítky a zdiva, což není příjemné, nevypadá to hezky a leze to do peněz. Anebo se dá zvládnout taková detekce úniku vody s pomocí speciální techniky, a pak to nemusí vůbec být problém.

Dnes už prostě mohou mít instalatéři i zařízení, s nimiž se odhalují netěsná místa na vodovodním potrubí, a s těmito se lze zbavit zbytečné práce a škod na majetku. A proč by si měl někdo nechat sekat zeď, aby se prohlédlo potrubí, když se na to dá přijít i neinvazivně?