Kdybychom vám položili zvídavou otázku, co ve vaší domácnosti považujete za nejnebezpečnější, pak byste se zřejmě shodli na elektroinstalaci. Ta vás totiž může usmrtit s mnohem větší pravděpodobností, než cokoli jiného. Je málo pravděpodobné, že se pořežete nožem při krájení zeleniny tak, že vykrvácíte, že se podobným způsobem poraníte o sklo, anebo že na vás spadne lustr či police s knihami. Pravděpodobnější je, že se budete dotýkat elektrických zařízení či přívodních šňůr, a pokud se někde objeví závada, stačí jen letmý dotek a zástava srdce na sebe nedá dlouho čekat.

zásuvka s vypínačem

K jedněm z nejnebezpečnějších předmětů, které s tím mají co do činění, jsou přívodní a prodlužovací šňůry. Jsou to vlastně jakési spojnice mezi přístrojem a elektrickými rozvody, a také mezi vámi a přístrojem. Se šňůrami poměrně často manipulujeme, zdviháme je ze země, zapojujeme do zásuvek, rolujeme je, navíjíme nebo někam zastrkáváme. A právě tyto procesy se mohou stát osudnými v podstatě pro každého z vás.

zapojené spotřebiče

Jestliže si domů pozvete elektrikáře, požádejte jej, aby proměřil a zkontroloval i vaše elektrospotřebiče a všechny šňůry, vizuální kontrolu můžete provést i vy, ale elektrikář může odhalit například vadné či povolené svorky kontaktů a hrozící zkrat v některém z obvodů. Elektro revize v Praze si také může povšimnout poškozených objímek žárovek u svítidel, poškozených či uvolněných krytů a podobných závad uvnitř zásuvek, rozvodných krabic a vypínačů.

Zároveň je při té příležitosti vhodné provést pořádek ve šňůrách pod psacím stolem a podobných místech, kde se často pohybujete bosí, a můžete na šňůru šlápnout, to jsou případy například napájecích zdrojů počítačů, tiskáren, lampiček atd. Zároveň zkontrolujte, zda nejsou šňůry někde sevřené nábytkem, který jim může prodřít izolaci a po uvolnění kabelu ze sevření vás to může usmrtit.