Pokud se rozhodnete vyrazit s dětmi do Zábavního parku ležícího za hranicí Polska, určitě si na tento výlet vyhraďte alespoň dva dny. Protože množství atrakcí, které jsou v něm umístěny, se za jeden den v žádném případě nedají stihnout. K vidění tu jsou v několika tématicky zaměřených parcích překvapení, nad kterými žasnou i dospělí návštěvníci. Výhodou jsou i zlevněné vstupenky pro menší děti. Na které je rovněž pamatováno. Ať už u promítání filmů v 5D Extreme kině, či opakovaným využitím atrakcí, které se nacházejí v parku Funfair. Za kolotoče, trampolíny, návštěvu dopravního hřiště, bazénu s loďkami se tu platí buď žetony nebo penízky místní měny.

Zábavní park

Park pohyblivých dinosaurů je největší atrakcí Zatorlandu. Na hustě zalesněné ploše, kterou vede naučná a vzdělávací stezka, se návštěvníci seznamují se starobylým světem, ve kterém dinosauři žili. Stovka exponátů, které jsou umístěny mezi stromy a většina je nejen pohyblivá, ale i vydává zvuky. Což dodává tomuto místu potřebnou atmosféru. Potkat se s děsivým T-Rexem či největším dinosaurem na světě – Argentinosaurem, který měří více než třicet metrů, zanechá vzpomínky na celý život. Stezka je zakončena Muzeem koster a fosilií, kde na velkém prostoru je možné obdivovat velkou sbírku pravěkých minerálů a zkamenělin.

Expozice hmyzu

Bájní hrdinové jsou v Parku mytologie umístěni převážně na vodě. Během plavby kolem návštěvníků plyne scenérie starověkého Řecka. A seznámit se tak mohou nejen s jeho velkými hrdiny, ale pohlédnout si dokonce i Dia a Athenu. A fanoušci Odyssea tu mohou spatřit i Trojského koně. Průvodce přinese mnohé zajímavosti o dávném helénském světě. Výstava hmyzu je rovněž dalším cílem jak dospělých, tak dětí. Místo, ve kterém si mohou mezi šestnácti exponáty prohlédnout hmyz ve velikosti člověka. Na jednom místě jsou tak ve vitrínách vystaveni i brouci, pavouci, motýli či cikády ze všem koutů světa. Dokonce nechybí ani švábi. Ani další zástupci jedinečné hmyzí říše.